Děkujeme všem, kteří nám posíláte říkanky a písničky s popisem znaků znakování s miminky. Pro mnoho rodičů a dalších, kteří s dětmi znakují, jsou velkou inspirací. Do některých říkanek a písniček jsme k vašim možnostem znaků, kterými klíčové slovo podporujete, vložili další nápady. Do některých říkanek a písniček jsme vložili další znaky znakování s miminky. Pokud máme v Galerii fotografii znaku, zobrazí se vám po kliknutí na slovo (obrázek z Galerie může být odlišný od toho, který v říkance používá její autor a může být tak další možností jak znak ukazovat). Doufáme, že si s říkankami a písničkami užijete se svými dětmi tolik zábavy jako ti, kteří nám své nápady poslali.

Havo papá kosť

HAVO PAPÁ kosť,
PAPAL toho DOSŤ.
HAVO EŠTE smädný je,
EŠTE vodu PIŤ bude.
Všetci spolu sedíme,
PIJEME a PAPÁME
všetkého už DOSŤ máme.

PES – dlaní jedné ruky poklepat na stehno
JÍST – ruka s prsty do špetky se opakovaně dotýká úst
PÍTruka drží pomyslnou sklenici a přibližuje ji k ústům nebo ruka v pěst s palcem ven z dlaně, palec přiblížit k ústům (pití z lahve s dudlíkem)
JEŠTĚ - ruce s prsty do špičky se špičkami prstů opakovaně dotýkají
DOST - ruka s nataženými prsty, dlaň je orientována směrem dolů, krátký vodorovný pohyb v oblasti krku
VODA – ruka s nataženými prsty, dlaň orientovaná směrem dolů, naznačit vodorovný vlnitý pohyb z jedné strany na druhou (jako když teče voda) nebo naznačit otáčení vodovodním kohoutkem při pouštění vody
VŠICHNI/VŠECHNO – ruka v pěst; palec, ukazovák a prostředník nejsou v sevřené pěsti. Prsty před tělem udělat kruhový pohyb
SPOLU – palec a ukazovák se spolu dotýkají
Zuzka s Diankou a TomáškemSdílet na Facebooku

Valid XHTML 1.0 Strict