Děkujeme všem, kteří nám posíláte říkanky a písničky s popisem znaků znakování s miminky. Pro mnoho rodičů a dalších, kteří s dětmi znakují, jsou velkou inspirací. Do některých říkanek a písniček jsme k vašim možnostem znaků, kterými klíčové slovo podporujete, vložili další nápady. Do některých říkanek a písniček jsme vložili další znaky znakování s miminky. Pokud máme v Galerii fotografii znaku, zobrazí se vám po kliknutí na slovo (obrázek z Galerie může být odlišný od toho, který v říkance používá její autor a může být tak další možností jak znak ukazovat). Doufáme, že si s říkankami a písničkami užijete se svými dětmi tolik zábavy jako ti, kteří nám své nápady poslali.

Hruška (Slovenská říkanka)

SPADLA HRUŠKA ZELENÁ,
ROZBILA si KOLENÁ.
Teraz PLAČE na zemi,
dobrý liečik DAJTE mi.
Ty si hruška NEZBEDNÍK,
NEPOMOŽE ti už nik.
Veď si dobre VEDELA,
že si eště NEZRELÁ.

SPADLA – vzpažit jednou rukou a pohyb k zemi (lze plácnout dlaní do země, židle nebo do kolen)
HRUŠKA - palec a ukazováček stisknou tvář
ZELENÁ - dlaň jedné ruky směřuje dolů, pohyb dlaní od středu ke straně, jakobyste seděli na louce a pohladili trávu před vámi
ROZBILA - zlomit pomyslný klacek
KOLENÁ – chytit se dlaněmi za kolena
PLAČE – pěstmi si mnout oči nebo ukazováčky obou rukou pohybem po tvářích od očí dolů představují slzy, které tečou po tvářích
DAJTE – nastavit dlaň, jakobyste čekali, že vám do ní někdo něco dá nebo znak PROSÍM – tření dlaní o sebe.
NEZBEDNÍK – TY TY TY – „pohrozit“ ukazováčkem
NEPOMOŽE – NE - pohyb hlavou nebootáčení rukama v zápěstíchnebo použít spojení znaků NE + POMOC – na dlaň jedné ruky položit malíkovou hranou pěst druhé ruky. Pohyb dlaní vzhůru, jako když někomu pomáháte nahoru.
VEDELA – lze použít znak TY TY TY aneboVĚDĚT – ruka v pěst, ukazovák poklepe na spánek
NEZRELÁ – lze znak KYSELÁ – zatvářit se, jako byste jedli citronnebopoužít spojením znaků NE + HOTOVO - malíková hrana jedné ruky klepe do dlaně druhé ruky
Tereza s Dorotou a Tonkou

Kočička

Mňau, já jsem KOČIČKA,
KLÍŽÍ SE MI OČÍČKA.
VEMTE SI MĚ DO KLÍNA,
tam se krásně USÍNÁ.
Mňau, já jsem KOCOUREK,
VYBĚHNU si na dvorek.
Chutě chutě za MYŠÍ,
ať nás nikdo NESLYŠÍ.

KOČKA - palec a ukazovák ruky spojen, po tvářích od nosu ven znázornit kočičí fousy
KLÍŽÍ SE MI OČI - ruce s dlaněmi přiložit k očím, dlaně směřují od těla dopředu; spojivat prsty s protilehlým palcem, jako když se zavírají oči
VEMTE SI MNĚ DO KLÍNA - vzít na ruce pomyslné kotě a chovat ho (jako miminko)
USÍNÁ - SPÁT - položit hlavu na dlaň
KOCOUR - KOČKA - palec a ukazovák ruky spojen, po tvářích od nosu ven znázornit kočičí fousy
VYBĚHNU - ruce představují kočičí tlapky, pohyb rukama střídavě vpřed, jako když kočka našlapuje
MYŠ - pěst s vystrčeným ukazováčkem položit na dlaň druhé ruky – představuje myš; pohyb pěstí po dlani vpřed, jako když po ní leze myš
NESLYŠÍ - dlaně položit na uši
Tereza s Dorotou a Tonkou

Foukej foukej větříčku

FOUKEJ FOUKEJ VĚTŘÍČKU,
SHOĎ MI jednu HRUŠTIČKU.
SHOĎ MI JEDNU nebo DVĚ,
budou SLADKÉ obě dvě.

FOUKEJ - naznačit foukánínebomávat rukama, jako když se hýbou větve ve větru
VÍTR - ruce před tělem ohnuté v loktech; ruce kmitají proti sobě – tím vytvoříte proud vzduchu
SHOĎ MI - natáhnout ruku vzhůru jako k větvím stromu; pohyb rukou k tělu jako gesto pojĎ sem
HRUŠKA - palec a ukazováček stisknou tvář
JEDNA – ruka v pěsti se vztyčeným palcem
DVĚ - ruka v pěst s vystrčeným palcem a ukazovákem
SLADKÝ - ruka v pěst, dlaň k tělu, vystrčeným ukazováčkem několikrát pohladit bradu zezhora dolů (jako když stíráte sladkou šťávu, která vám teče po bradě
Tereza s Dorotou a TonkouSdílet na Facebooku

Valid XHTML 1.0 Strict