Témata • Znakování s miminky

Nečekejte až na první slovo

Děti si vytvářejí komunikační gesta, ať je v tom podporujeme, či nikoli. Je to jim přirozený způsob komunikace dokud nezačnou ovládat svá mluvidla. Dospělí se ale tak moc soustředí na komunikaci mluvenou řečí, že nemluvené signály svých ratolestí nevnímají nebo přehlížejí.

Nečekejte na první slovo. Začněte se svým dítětem komunikovat prostřednictvím znakování s miminky a budete překvapeni, co všechno vám váš maličký bude schopen sdělit.

Děti raného věku nejsou hloupé, jenom jim chybí prostředek, kterým to mohou v rovině komunikace svému okolí ukázat. Pokud dáte dítěti k dispozici systém znakování s miminky, najednou zjistíte, že vaše dítě registruje mnohem víc než byste na první pohled řekli. Můžete se s ním bavit o věcech, o kterých byste si s dítětem, které znaky nepoužívá, popovídali až za několik měsíců nebo dokonce i později. A to jenom proto, že ovládat mluvidla a produkovat artikulovanou řeč je náročné. Jazyk je nástrojem myšlení. Pasivní slovní zásoba dítěti umožňuje ve slovech myslet, ale aktivní vyjadřování se slovy přichází ve vztahu k myšlení vlastně pozdě.

Zde si můžete přečíst článek z časopisu Pro mou rodinu o tom, jak jsme nechtěli čekat až na první slovo naší dcery Doroty.

Zkuste se zaměřit na nemluvený projev vašeho dítěte. Vnímejte pokusy svého maličkého o komunikaci (nejenom s vámi, ale i s jinými jemu blízkými lidmi nebo s dalšími členy domácnosti – pes, kočka, plyšová kravička, kachnička ve vaně). Všímejte si, jaké pohyby se po vás dítě snaží zopakovat. Využijte gesta, vyjádření prostřednictvím mimiky obličeje a pohybů celého těla, která se váš potomek snaží ke komunikaci použít. Vaše nemluvně s vámi totiž chce mluvit (komunikovat) a jenom čeká na to, až se komunikaci s ním otevřete.

Znakování s miminky

Znakování s miminky je komplexní komunikační systém jehož hlavním cílem je rozvoj řeči dítěte. Používání systému znakování s miminky má pozitivní vliv i na rozvoj mnoha dalších dětských dovedností jako např. dovednosti pohybové nebo rozvoj myšlení a uvědomování si souvislostí. Prostřednictvím komunikace znakováním s miminky zapojíte sluch i zrak dítěte (multisenzorální přístup – zapojení více smyslů najednou). Dítě slovo slyší a prostřednictvím znaku ho i vidí (slovo je takzvaně vizualizované). Když dítě znak samo produkuje, rozvíjí uvědomování si polohy a pozic jednotlivých částí svého těla (kinestezie) a v širším pojetí tedy mohu říci, že si slovo také osahá. Výsledkem multisenzorálního přístupu je tedy lepší zapamatování si slov a tím i konkrétní podpora rozvoje řeči.

Komunikační systém znakování s miminky má dvě složky, které od sebe nelze oddělit. Základem je spojení mluveného slova s nemluveným (neverbálním) znakem, který zastupuje konkrétní předmět, osobu, zvíře, činnost nebo situaci.

Proč je znakování s miminky jiné než zahraniční systémy znakování s batolaty?

Komunikační systém znakování s miminky je vytvořen na základě mnohaletých zkušeností s efektivní komunikací prostřednictvím gest, pohybových znaků, mimiky obličeje a pohybů celého těla s dětmi raného věku (kojenci a batolaty) v České republice.To znamená, že pohybové symboly nabízené vašemu dítěti vycházejí z našeho kulturního a jazykového prostředí.

Inspirujte se, ale řiďte se zdravým rozumem

Znakování s miminky je postaveno na tom, že si znaky pro potřebu komunikace se svým dítětem vytvoříte sami. Můžete se inspirovat na našich www nebo v knížce Jak se domluvit s kojencem a batoletem. Doporučuji nechat se vést zdravým rozumem a udělat si to "po svém". V naší společnosti obvykle rodič zůstává s batoletem doma do dvou nebo tří či dokonce do čtyř let věku dítěte. V době, kdy bude vaše dítě samo navštěvovat předškolní zařízení, už bude s velkou pravděpodobností srozumitelně artikulovat a znaky v komunikaci nebude používat vůbec. Proto nemusíte dítěti nabízet stejné znaky jako jiní rodiče, protože vaše dítě sepravděpodobně nebude potřebovat domluvit s učitelkou v jeslích - tedy s osobami mimo okruh jeho blízké rodiny.

Co to není

Znakování s miminky není znakový jazyk neslyšících. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 384/2008 Sb. v § 4 definuje znakový jazyk takto: „Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické.“

Zařazením znaků znakování s miminky do komunikace se nesnažíte o používání dalšího jazykového systému. Není to ani zdaleka podobné tomu, když dítě vyrůstá ve dvojjazyčném (bilingválním) prostředí. Právě naopak. Znakování s miminky jazykem není. Jsou to izolované znaky, které vycházejí z přirozených gest malých dětí. Pokud konkrétní mluvené slovo podpoříte odpovídajícím znakem, učiníte je pro dítě srozumitelnějším a dítěti tak vložíte do rukou prostředek, jak se samo vyjádřit.

V České republice existují další komunikační systémy, které využívají pohyby rukou, mimiku obličeje i pohyby celého těla a jsou určeny dětem a dospělým se specifickými potřebami v komunikaci. Mezi tyto systémy patří například Makaton nebo metoda Znak do řeči. Znakování s miminky nepatří mezi tyto alternativní či augmentativní (podpůrné) metody a techniky komunikace a nemůže být náhradou odborných informací a odborné péče.

(Text je součástí knihy Jak se domluvit s kojencem a batoletem vydané nakladatelstvím Grada v roce 2008.)

Témata • Znakování s miminkySdílet na Facebooku

Valid XHTML 1.0 Strict