Nebude dítě kvůli znakování líné mluvit?

Zdravé, slyšící dítě nemůžete v procesu učení se řeči žádným způsobem zastavit. Víte, že dítě se neučí jazyk až od věku, kdy samo začne říkat první slova (tedy asi od 1 roku). Pokud je dítě od narození mluvenou řečí obklopeno, pokud má správné mluvní vzory, bude znakování s miminky jenom přirozeným krokem na cestě k samostatnému srozumitelnému mluvenému projevu vašeho dítěte. Znakování ovlivňuje rozvoj řeči dítěte pozitivně. Pro dítě je efektivnější používat ke komunikaci mluvenou řeč, ale až ve chvíli, kdy je toho fyzicky schopné. Do té doby spolu s pokusy o artikulaci slov používá dítě ke komunikaci nemluvené znaky. Pokud s dítětem znakujete, neznamená to, že nemluvíte. Ba naopak. Mluvená slova podporujete znaky a dítě tak má příležitost mnoho slov slyšet dokonce častěji než neznakující vrstevníci, protože si o ně může znakem říct.

Proč s dítětem znakovat když stejně samo časem dozraje k mluvení?

Pokud přestanete čekat na to, až váš maličký začne vyslovovat první slova a podpoříte komunikaci znaky, dočkáte se rozhovoru s ním o několik měsíců dříve než byste na stejné úrovni mohli mluveným slovem. Ve dvanácti měsících věku může dítě samo aktivně používat několik nebo až několik desítek desítek znaků. Oproti tomu dítě, které znaky nepoužívá, začíná v jednom roce říkat první slůvka.

Musím se znakování s miminky někde učit?

Všichni rodiče s dětmi raného věku přirozeně komunikují s využitím gest a posunků. Slova tak podporují pohybem intuitivně a obvykle nevědomě. Na semináři se osoby blízké dítěti dozvědí mnoho informací nejen o tom, jak znaky vytvářet a jak je vhodně dítěti nabízet, ale zejména to, jak z intuitivního udělat vědomé a tím i efektivnější. Všichni dospělí to mají v sobě, jenom je potřeba to odhalit. Napadá mě přirovnání ke kojení. Na jedné straně se často dočtete, že kojení je zcela přirozený instinkt a příroda matce napoví, jak na to. Na druhou stranu sami víte, že od přírody jsme civilizací odtrženi a některé naše přirozené instinkty jsou překryty a zastřeny. Kojení je obvykle třeba se naučit – proto máme laktační poradkyně. A když se kojit naučíte, je krmení dítěte efektivní, odpovídá jeho potřebám. Dítě je spokojené a prospívá. Pokud začnete s dítětem komunikovat prostřednictvím znakování s miminky, bude vaše komunikace, do doby než dítě začne mluvit, efektivní. Dítě nebude frustrované z nemožnosti se domluvit a vy budete překvapeni, jak mnoho vám toho může sdělit přestože ještě neumí povídat.

Máme knihu Jak se domluvit s kojencem a batoletem. Musíme přijít i na seminář znakování s miminky, abychom mohli se svým dítětem znakovat?

To záleží na vás. Kniha byla napsána tak, abyste podle ní mohli se svým dítětem znakování s miminky používat. Naše tříhodinové úvodní i navazující semináře se ale od knihy liší. Základním informacím, které jsou obsaženy v knize, se na semináři věnujeme. Velkou část semináře jsme ale připravili tak, že jsou jeho obsahem nejen praktická cvičení na nácvik dovedností samotného znakování, ale i teorie komunikace s dětmi raného věku (které v knize nenajdete). Semináře jsou vždy interaktivní a dostanete na nich odpovědi na své otázky. Pokud máte knihu přečtenou, i tak se na semináři jistě dozvíte mnoho užitečných informací.

Někteří lidé o sobě vědí, že informace lépe vstřebají pokud jim je někdo předá osobně vhodnou interaktivní formou. Přečíst knihu pro ně může být z mnoha důvodů obtížné.

Kdy bychom měli seminář znakování s miminky navštívit?

Záleží na tom, co od semináře znakování s miminky očekáváte. Tím, že se na semináři věnujeme komunikaci s dětmi raného věku od novorozenců po batolata, bude pro vás seminář přínosný již v době, kdy miminko čekáte. Dozvíte se, na co se máte při komunikaci s vaším novorozeným dítětem zaměřit, kdy a jakým způsobem máte reagovat na jeho pořebu komunikovat a v neposlední řadě i kdy a jakým způsobem mu nabízet znaky znakování s miminky.

Naše semináře nejčastěji navštěvují rodiče a další osoby blízké dítěti s dětmi ve věku od šesti do patnácti měsíců. V tomto věku je nejvhodnější čas k tomu, abyste dítěti začali nabízet znaky znakování s miminky. Tito účastníci tak mohou nové informace hned začít využívat v komunikaci s dítětem.

Nebude náš slovník omezený?

Váš slovník znaků komunikačního systému znakování s miminky se bude rozrůstat spolu s tím, jak poroste  vaše dítě, respektive jeho slovní (chcete-li znaková) zásoba. Znakování s miminky respektuje vývoj dítěte a obecné zákonitosti vývoje jeho řeči a jazyka.

Proč dítě ukazuje znaky jinak než my?

Znaky znakování s miminky jsou, přestože se nám to tak nemusí jevit, pro dítě pohybově (motoricky) velmi náročné. Než dítě rozvine motoriku svých rukou na určitou úroveň, je pro něj nemožné znaky používat. Proto je často prodleva mezi tím, kdy dítěti znak nabídnete, a kdy ho začne samo aktivně používat. Je přirozené, že dítě staví své ruce zpočátku do jiných pozic než jaké používáte při komunikaci znakováním s miminky vy, anebo dělá pohyb jiným směrem. Náročná je samozřejmě také koordinace rukou při znacích, které se ukazují oběma rukama. Jak se bude vyvíjet motorika dítěte, budou se vyvíjet i znaky, které dítě bude používat.

Je systém znakování s miminky vhodný i pro děti s postižením?

U dětí se specifickými potřebami zváží odborníci spolu s rodiči vhodný alternativní či augmentativní způsob komunikace, kterými jsou například znakový jazyk neslyšících, Makaton či metoda Znak do řeči. Znakování s miminky nemůže zastoupit specifické způsoby komunikace dětí s postižením. Může ale být pro rodiny dětí se specifickými potřebami po konzultaci s odborníkem odrazovým můstkem na cestě k využití alternativních či augmentativních komunikačních systémů vhodných pro rozvoj komunikace konkrétního dítěte.

Několik týdnů na dítě znakujeme, ale ono samo v komunikaci žádné znaky nepoužívá. Kde děláme chybu?

Důvodů, proč dítě nabízené znaky samo nepoužívá, může být několik.

Aby dítě začalo samo používat znaky, které mu nabízíte, musí pro to být zralé. Pokud začnete dítěti nabízet vlastní znaky kolem 8 měsíce jeho života, je pravděpodobné, že je začne samo používat mezi 9 – 12 měsícem věku. Dítě musí mít dostatečně vyzrálé pohybové dovednosti, aby mohlo nabízené znaky provést. Znaky prováděné celými pažemi a celým tělem (hrubá motorika) jsou pro dítě snažší než znaky, při kterých dítě používá prsty (jemná motorika). První znaky, které dítěti nabízíte, by neměly být pohybově příliš náročné. Paměť dítěte musí být také na takové úrovni, aby bylo schopné samo si pohyby zapamatovat a samostatně je později provést.

Zamyslete se nad tím, zda respektujete pravidla, která jsou popsána v knize Jak se domluvit s kojencem a batoletem.

Je možné, že se dítě v současné době soustředí na zdokonalení některé jiné dovednosti než je právě komunikace (obvykle to bývají například pohybové dovednosti jako je samostatná chůze, chůze do schodů nebo samostatné usínání).

Je dobré položit si i otázku, zda má dítě vůbec příležitost znaky používat. Pokud dítě něco chce a vy mu to dáte ještě dřív než použije znak, nemusí se dítě vlastně vůbec snažit. Například učíte dítě znak JEŠTĚ tak, že chcete, aby si řeklo o další piškot. Piškot máte připravený v ruce nebo je položen v dohledu dítěte. Dítěti tak stačí, když namísto znaku JEŠTĚ ukáže na vaši ruku nebo na místo, kde piškot leží popřípadě kde piškoty obvykle jsou (děti si dobře pamatují, ve které skříni či polici laskominy schováváte).

Sami sebe se také zeptejte, zda dítěti nabízíte vhodné znaky. Nový znak, který dítěti ukážete, by měl být pro dítě zajímavý (mělo by jít o činnost, která dítě zajímá atp.). Znak by měl podporovat slovo, které dítě ještě neříká, anebo ho neříká srozumitelně (pokud se s vámi dítě domluví mluveným slovem, nepotřebuje používat znak).Sdílet na Facebooku

Valid XHTML 1.0 Strict