Máte to v sobě

Pokud se zamyslíte nad tím, co v průběhu celého dne se svým děťátkem děláte, najdete jistě ne jen několik, ale hned mnoho činností, kdy se svou ratolestí gesty komunikujete aniž byste věděli, že jde právě o komunikaci, kterou můžete rozvinout do funkčního systému znakování s miminky. A přitom vám tato komunikace přijde jako zcela přirozená. Například zvedání rukou při hře: Jak jsi veliký? Tááááákhle veliký! Nebo pá-pá tátovi, když ráno odchází do práce. Nebo hra na otázky a odpovědi: Kde máš ham? Kde je máma? Kde máš oči? Zvedáte spolu s dítětem ruce, máváte tátovi, ukazujete na misku s jídlem, na mámu, na oči, tleskáte, když máte radost a přitom neočekáváte, že vaše několikaměsíční miminko začne hned mluvit. Víte ale, že se vaše dítě bude snažit opakovat pohyb, ve kterém mu vedete ruce, anebo který vidí. Dítě samo zvedne ruce nebo zamává tátovi, anebo zatleská v rytmu říkanky či samo ukáže na jablko k svačině, a široký úsměv ve tváři maminky nebo jiné dítěti blízké osoby mu naplní celé tělo úžasným pocitem radosti.Ano, tak je to dobře, ty jsi šikovná/ý! Takový pocit radosti chce dítě zažívat znovu a znovu. A i tak se dítě učí komunikaci.

Je jisté, že se vaše dítě snaží o komunikaci přirozenými gesty mnohokrát v průběhu dne. Například zvedá ruce, když chce pochovat nebo si mne oči, když je unavené, odstrkuje ruku se lžičkou, která ho krmí, když je syté, anebo natahuje ruce po předmětech, které chce uchopit či ukazuje do míst, kam ho máte donést. Dítě tak beze slov vyjadřuje určité přání, touhu nebo pocit, anebo popisuje situaci. Tento dítěti přirozený způsob komunikace je možné cíleně rozvíjet. A tak vzniká komunikační systém znakování s miminky.

Kdy začít znakovat?

Vy znáte své dítě nejlépe. Jenom vy můžete odhadnout dobu, kdy je vaše dítě připravené na to, abyste mu znaky systému znakování s miminky začali nabízet. A jenom vy poznáte, kdy chcete se znakováním s miminky začít. Obvykle se za vhodnou dobu považuje věk dítěte kolem osmi měsíců. Pokud máte pocit, že je vaše dítě ještě příliš malé, ale vy se do znakování s ním pustit chcete, udělejte to. Začněte s tím! Mějte ale na paměti, že dítě po vás znaky nezačne opakovat okamžitě. Že k jejich používání musí dozrát. Myslíte si naopak, že už je vaše dítě pro používání znaků odrostlé? Popřemýšlejte o tom, kolik slov vaše dítě ještě nemůže vyslovit, protože jsou komplikovaná nebo/a dlouhá, ale používat je chce (může mezi ně patřit třeba i jméno sourozence nebo kamaráda). Dobrodružství máte ve svých rukou. Nejdůležitější je vaše nadšení, chuť se do znakování s miminky pustit. A když začnete, vytrvejte. Jistě to nebude dlouho trvat a vaše úsilí bude bohatě odměněno.

Důležitá pravidla

Znakování s vaším dítětem by pro vás nemělo být břemenem, zátěží, povinností, něčím do čeho se musíte nutit. Učení se novým znakům by mělo být především zábavou pro dítě i pro vás. Přesto je třeba mít na paměti čtyři důležitá pravidla:

 1. Slovo musí být slyšet
 2. Znak musí být vidět
 3. Znak musí patřit k situaci
 4. Znaků musí být tak akorát

Na co se zaměřit

 • vnímejte neverbální sdělení vašeho dítěte
 • zvolte si znak
 • vystavujte dítě situacím, ve kterých můžete znak použít
 • buďte důslední
 • pozitivně reagujte na snahu dítěte znaky používat
 • zapojte do dobrodružství i další osoby blízké dítěti
 • vymýšlejte, upravujte, přizpůsobujte
 • buďte trpěliví

Jak začít

Při prvních krůčcích se znakováním s miminky vycházejte z přirozeného zájmu dítěte o komunikaci. Jako vnímaví rodiče nebo jiné osoby blízké dítěti jistě víte, na jaké podněty vaše dítě reaguje a co ho zajímá. Zaměřte se na to libé, pozitivní, protože chcete chuť komunikovat u vašeho dítěte povzbudit.

My jsme do komunikace s dcerou Dorotou začali cíleně zařazovat nové znaky znakování s miminky od doby, kdy jí bylo 8 měsíců. Prvními znaky byly: SVĚTLO, ŠIKOVNÁ, RYBA, PTÁK, KOUPAT SE, JEŠTĚ, SPÁT, MOTÝL, SLUNCE, OPICE, KLÍČE, DOMA, HODINY, ČEPICE, LETADLO, PROSÍM.

Od znaků ke slovům

V případě, že dítě znaky začíná nahrazovat mluvenými slovy, je také nutné respektovat určitá pravidla:

 • Volba je vždy na dítěti samém. Pokud chce pro konkrétní objekt používat přímo mluvené slovo, umožněte mu to.
 • Nahrazení znaku slovem by mělo být rozhodnutím vašeho dítěte.
 • Nenuťte dítě používat znak, který již v komunikaci využívat nechce. Pokud znak nechce produkovat, znamená to, že ho k úspěšné komunikaci nepotřebuje.
 • Je možné, že se dítě v nějaké situaci k použití znaku vrátí. Pokud se tak stane, respektujte to. Podobných situací bude ubývat a jednoho dne dítě nahradí znak mluveným slovem navždy.

(Text je součástí knihy Jak se domluvit s kojencem a batoletem vydané nakladatelstvím Grada v roce 2008.)

Jaké znaky dítě učit

Důležité je, aby dítě mohlo znaky samo použít. Aby mělo příležitost je ukázat. Zamyslete se nad tím, které znaky jsou pro vás užitečné (aby si dítě řeklo o to, co chce jíst nebo o činnost, kterou chce dělat nebo aby si řeklo, že ho něco bolí). Ve znakování s miminky jde o to, aby se vaše dítě domluvilo s vámi. Jeho svět je omezený (místem i časem), a proto z něj tak i vycházejte. Nabízejte jenom znaky pro ty věci nebo činnosti, které vaše dítě nemá nijak označené (vlastním znakem nebo slovem; pokud například říká BÚ, nenabízejte dítěti znak kráva, protože ho ke komunikaci nepotřebuje.). Znaky se snažte zjednodušit tak, aby byly pro vaše dítě využitelné. Vy znáte své dítě nejlépe a víte, čeho je pohybově schopné.Sdílet na Facebooku

Valid XHTML 1.0 Strict